Laos är ett av de fattigaste länderna i Sydostasien!

Laos är ett av de fattigaste länderna i Sydostasien!

Sedan 2005 har vi i Pingst Mullsjö-Nyhem arbetat tillsammans med Lao Evangelical Church (LEC) i Vientiane med några sociala projekt. Vi började med en ledarutbildning som riktade sig framför allt till ungdomar. Sedan dess har samarbetet mellan de båda kyrkorna utvecklats. Utbytesprogram, medieutbildning, skol- och vattenprojekt har följt under de efterföljande åren. Under september och november 2010 genomfördes ett utbytesprojekt för lärare. 10 lärare från respektive land gästade varandras skolor under en tvåveckorsperiod för att lära av varandra. Laos är ett av de fattigaste länderna i Sydostasien, men också är ett av de vackraste med en mångkulturell stambefolkning. Landet består av väldiga områden av djup djungel, öppna jordbruksbygder och till och med tropiska öar i floderna längst söderut. 70 % av Laos är täckt av berg och högplatåer. Mekongfloden, som rinner genom landet från norr till söder likt en pulsåder, används till transporter, bevattning och fiske. Mindre än 10 % av marken är lämplig för jordbruk. Vanligtvis odlas ris, majs, vete, bomull, frukt och grönsaker. Två tredjedelar av landet är skogsmark och teak är en viktig exportmarknad. Det finns också en stor potential i outnyttjade mineraltillgångar. Turism har de senaste åren blivit en allt viktigare inkomstkälla. Ungefär 95 % av landets 6 miljoner invånare är buddhister. Den evangeliska kyrkan är den näst största religiösa gruppen i Laos. Landet har i sin författning religionsfrihet, men staten förbjuder ”alla handlingar som kan skapa splittring bland folket”. Inget utländskt missionsarbete är tillåtet i landet, men konstitutionen säger att man vill ”uppmuntra munkar och präster från andra religioner att delta i verksamheter som gynnar landet och folket”. LEC är en mycket aktiv kyrka. Sociala projekt är en...

Ukraina idag – några tankar om ett land i kris!

”Vi är kallade att påverka samhället” Ukrainska pingstunionens ledare, Michail Panochko, talade till 500 svenska pingstpastorer under konferensen Pingst Pastor 9 januari i Stockholm, och utmanade dem att influera och påverka samhället. Ur DAGEN 9 januari 2015 av Thomas Österberg Använd möjligheten om dörrarna öppnas. Det är er kallelse! Om ert parlament antar lagar och ni bara tiger så är det inte Gud som är tyst. Vi kristna ska vara jordens salt och inte isolera oss, sa Michail Panochko i ett samtal med svenske pingstledaren Pelle Hörnmark i avslutningen av pingstpastorskonferensen på fredagseftermiddagen. Michail Panochko kommer från krigets Ukraina, och ingår där i det råd med trossamfundsledare som brukar kallas till presidenten för rådgivning. Innan president Viktor Janukovitj avsattes var han bland annat hos honom – Jag har inte gått dit med en kalashnikov och patroner i hylsan, utan med Guds ord. Jag sa till presidenten: ”Ni har makt till både döden och livet.” Tyvärr valde han fel väg, sa Michail Panochko inför pingstpredikanterna. Han berättade att de evangelisk kristna i Ukraina varit utsatta för svåra trakasserier och dödande från separatisternas sida. Det handlar bland annat om misshandel och dödade församlingsledare. Mitt i detta brinner pingstvännerna i Ukraina för kristet missionsarbete i hela Europa. Och han uppmanade även de svenska kristna att var med i detta. Europa behöver er! Ukraina av idag Historiskt sett var presidentvalet för 10 år sedan och den s k ”Orange Revolution” det steg som Ukraina ville ta från öst till väst. De tunga oligarkerna bakom dåvarande presidenten Juschenko tillät dock inte det dåvarande styret att arbeta västerut varför landet landade i någon form av...

KickOff 2015

Ungdomarna börjar varje höst med en riktig dunder Kickoff! Vi drar iväg en helg för att bo på en lägergård där vi leker, spelarspel, hänger och planerar hösten. För dig som vill haka på i gemenskapen så är dörren alltid öppen men höstens Kickoff är ett extra bra tillfälle att lära känna gänget och alla sköna människor. Har du frågor hör gärna av dig till oss i...

Allstar-lägret 2015

Tillsammans drar vi till Allstar som varje år arrangeras av Pingstkyrkan i Jönköping. 200 ungdomar träffas under en vecka för att lira innebandy och idrotta tillsammans. Läs mer på AllstarMission.se