Dagledigträff på Margaretas Park

Dagen gäster: Rose-Marie och Stig Svensson med temat ”Namnet Jesus, himlens hälsning”