Gudstjänst

Gudstjänst med Nattvard, Predikan Tommy Wallin