Gudstjänst med Nattvard

Predikan Tommy Wallin
Sång & musik Ola Utbult och Anders Brengesjö med familjer.