15-24 juni hänvisar vi till Nyhemsveckans omfattande program för alla åldrar. Nyhemsveckan är en av pingströrelsen i Sverige största konferenser. Varje år i juni månad kommer 1.000-tals människor till Nyhem i Mullsjö kommun, för att under en dryg vecka få möta både Gud och goda vänner.
Möten i  Nyhemshallen, som rymmer drygt 3.000 personer, varvas med mindre temasamlingar och olika aktiviteter. Första helgen är ungdomsinriktad, och i olika tält är det barnmöten och tonårsträffar veckan runt.
Området, som är naturskönt beläget vid sjön Stråken, inbjuder till att sitta ute i backarna under bar himmel.

Fredag den 15 juni kl.20.00 drar det igång med mingelfest och sedan nattmöte. Hela programmet finns på www.nyhemsveckan.se