”Coronaviruset”

Ledningen för Pingst Mullsjö-Nyhem följer kontinuerligt utvecklingen när det gäller Coronaviruset.Följ löpande uppdateringar här på hemsidan och på Facebook. Gudstjänsterna genomförs endast på Webbtv och närradio. Ingen fysisk gudstjänst. Detta gäller tillsvidare....