Ledningen för Pingst Mullsjö-Nyhem följer kontinuerligt utvecklingen när det gäller Coronaviruset.Följ löpande uppdateringar här på hemsidan och på Facebook.

Gudstjänsterna genomförs endast på Webbtv och närradio. Ingen fysisk gudstjänst.

Detta gäller tillsvidare.