Kallelse till ett extra Administrationsmöte , digitalt. 16 augusti 12.00.

Vi kommer att skicka Er en länk till Zoom i början av augusti.

Agenda: Försäljning av Betania Bjurbäck.

Fler punkter på agendan kommer om ett tag.