Gudstjänst med nattvard

Predikan Magnus Larsson

Sång Magnus Brengesjö mfl

Kyrkfika