Janne Carlsson, bibelstudium, Hur leder man någon till tro?