Välkommen med i Guds underbara natur på en bönepromenad. Vi samlas på vår sommargård Sjöbol.