Dagen gäster Ulla och Curt Dahlquist från Jönköping.