Dagledigträff på Margaretas Park

Dagen gäster Ulla och Curt Dahlquist från Jönköping.