Gäst Ewa Styrud från Alingsås med föredraget:

”Hur är det med minnet? – Den irriterande och försmädliga vardagsglömskan”. Många igenkännanden och mycket humor utlovas.