Välkommen på ett Digitalt Extra Administrationsmöte den 16 augusti 12.00.

Agenda: Försäljning av Betania Bjurbäck, Barn och familjepastor, Ekonomi, Second Hand mm.

Ni kommer att få en inbjudan via ZOOM v 33.