9.30 Gemensam samling i kyrksalen med info om vad du kan välja på:

* Gråzon – om andlig vägledning (Grå)
* Helhet – hur hel kan man bli i en splittrad värld (Gul)
* Söndagsskola play (Grön)
* KBK game (Röd)

Fruktpaus

10.30 Kort Gudstjänst med lovsång och apell
ca 11 Kyrkfika