Kort Gudstjänst med lovsång och apell

Kom gärna till växtplats som startar 9.30 med flera seminarier att välja på. Efter fruktpaus firar vi en kort gemensam gudstjänst 10.30 innan vi fikar tillsammans.