Vår konfirmationsundervisning för Dej som går i ÅK 8.

Har du frågor kontakta Marc Corydon, 0793470407