Välkommen till en stilla stund på morgon för att be.