”När dikten tar ton” med Magnus och Sara Brengesjö, Mats och Elisabeth Brengesjö