Välkommen du som finns hemma med ditt/dina barn. Gemenskap, fika, och sångsamling.