”Öppet hus”-verksamhet för barn och deras vuxna. Gemenskap, lek och samling. Fika till självkostnadspris.