Sedan 2005 har vi i Pingst Mullsjö-Nyhem arbetat tillsammans med Lao Evangelical Church (LEC) i Vientiane med några sociala projekt. Vi började med en ledarutbildning som riktade sig framför allt till ungdomar. Sedan dess har samarbetet mellan de båda kyrkorna utvecklats. Utbytesprogram, medieutbildning, skol- och vattenprojekt har följt under de efterföljande åren. Under september och november 2010 genomfördes ett utbytesprojekt för lärare. 10 lärare från respektive land gästade varandras skolor under en tvåveckorsperiod för att lära av varandra.

Laos är ett av de fattigaste länderna i Sydostasien, men också är ett av de vackraste med en mångkulturell stambefolkning. Landet består av väldiga områden av djup djungel, öppna jordbruksbygder och till och med tropiska öar i floderna längst söderut. 70 % av Laos är täckt av berg och högplatåer. Mekongfloden, som rinner genom landet från norr till söder likt en pulsåder, används till transporter, bevattning och fiske. Mindre än 10 % av marken är lämplig för jordbruk. Vanligtvis odlas ris, majs, vete, bomull, frukt och grönsaker. Två tredjedelar av landet är skogsmark och teak är en viktig exportmarknad. Det finns också en stor potential i outnyttjade mineraltillgångar. Turism har de senaste åren blivit en allt viktigare inkomstkälla.

Senaste-fran-Laos

Ungefär 95 % av landets 6 miljoner invånare är buddhister. Den evangeliska kyrkan är den näst största religiösa gruppen i Laos. Landet har i sin författning religionsfrihet, men staten förbjuder ”alla handlingar som kan skapa splittring bland folket”. Inget utländskt missionsarbete är tillåtet i landet, men konstitutionen säger att man vill ”uppmuntra munkar och präster från andra religioner att delta i verksamheter som gynnar landet och folket”.

LEC är en mycket aktiv kyrka. Sociala projekt är en viktig del i deras strävan att visa kärlek och omsorg för de fattiga och för sitt land. De har med egna medel, trots små resurser, genomfört vattenprojekt, utrustat skolor på landsbygden, skickat läkarteam till byar, stött idrottsföreningar med dräkter, informerat i skolorna om alkohol och hiv/aids . De har också arbetat målmedvetet med utbildning i självfinansierande jordbruksprojekt. Detta har hjälpt församlingen att bygga goda relationer med både lokala myndigheter och regeringen. Genom de sociala projekten har många människor i olika delar av landet har blivit hjälpta och fått en positiv bild av den kristna kyrkan.