När vi möter prövningar kan vi reagera på olika sätt. Under tiden som Corona pandemin pågått har vi kunnat se olika reaktioner och sätt att hantera situationen. Alltifrån att människor grips av hopplöshet till att man säger att man inte kan få Corona. Här ser vi allt från presidenter till pastorer högljutt basunerar ut sin tro.
I prövningen sätts vår teologi på prov. Håller den för den verklighet som jag möter? För teologi är egentligen inte en teoretisk akademisk kunskap. Teologi handlar om livet med Gud. Hur vi lär känna honom och hans vilja.
Ett exempel på teologi är de som menar att om du har ”rätt tro” eller tillräckligt stark tro kan du få vad du vill redan här på jorden. Tyngdpunkten ligger på vad vi kan prestera. Detta är en teologi som ofta får problem när prövningen kommer. Drabbas man så hänger det på min svaga tro. Därför kan reaktionen bli att pastorer vägrar att rätta sig efter myndigheternas påbud. Med ibland katastrofala följder.
Bibeln talar om att efter Adam och Evas uppror i Edens lustgård blir ”20Allt skapat har lagts under tomhetens välde,” (Rom 8:20). Det är i den verkligheten vi lever i varje dag.
Jesus kommer för att återupprätta allt. När han uppstår från de döda har han triumferat över djävulen. Han har tagit ifrån honom nycklarna till döden och dödsriket. Trots det lever vi fortfarande under samma betingelser som förut. Men nu med hopp om ett evigt liv. Ett hopp om ”21att också skapelsen skall befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Romarbrevet 8:20–21 (B2000).
Det betyder inte att Gud inte griper in i våra liv just nu. Frimodigt ber vi till honom varje dag. Han har inte lovat oss ett problemfritt liv. Men han har lovat att vara med oss varje dag in till tidens slut. Vi ser också hur han konkret griper in och svarar på bön. Vi skall arbeta för Gudsrikets värderingar. Där vi ser orättvisor skall vi höja vår röst.
I Hebreerbrevet 11 möter vi förebilder att vandra i tro. Någon driver härar på flykten. En annan mister sitt liv. Båda vandrade i tro. Det säger inte att den som miste livet hade en svag eller fel tro. Herren var med dem. De levde i förtröstan på honom som hade gett dem en större vision. En som de inte fick se uppfyllt i sitt liv. Men som de en gång skall få se i dess fulla härlighet.
Vad gör jag med min oro?
Samtala rakt och ärligt med Gud! Att uttrycka sin oro till honom talar inte om dålig tro. Snarare tvärt om. Samtala med någon som du har förtroende för. Vi behöver sätta ord på det som bekymrar oss. Även om de fysiska mötesplatserna är färre kan ett telefonsamtal fungera bra. I bönen och samtalet fördjupas din relation till Jesus. Den håller genom prövningarna.
Gud välsigne dig!
Tommy