Hemgrupper

Den stora församlingen i det lilla formatet!

Alla funderar vi ibland över vad meningen med livet egentligen är, vad man ska med en församling till, vem Gud är och vad tro egentligen kan betyda för mig och min vardag? I hemgruppen får du möjlighet att ställa dina frågor, diskutera och fundera i en go gemenskap. Eftersom hemgruppen är ett mindre sammanhang är det ofta lättare att få samtal som går på djupet och många upplever att här kan tron få möjlighet att fördjupas och växa.

Vill du också vara med i en hemgrupp? Tveka inte att höra av dig.

Marc Corydon 079 347 04 07

 

 

Gemenskapsluncher

En god bit mat och ett gott samtal!

Springer livet på högvarv och det är svårt att få ihop vardagen? Längtar du efter ett tillfälle att få slappna av och träffa andra föräldrar? Eller orkar du bara inte göra mat just idag? Välkommen till våra gemenskapsluncher!

Detta är tillfället då du får chans att sitta ner, slappna av och äta gott i en härlig gemenskap. Någon kanske delar något den varit med om eller tankar man bär på och vi får chans att samtala om tro och livet. Dessutom får du möjlighet att lära känna nya i samma situation som dig själv. Så ta med familjen och kom!

Se nästa aktivitet i unga vuxnas kalendern!

Gudstjänsten

Veckans högtid!

Hela kyrkans verksamhet kretsar kring veckans största högtid – söndagsgudstjänsten. Vi samlas varje söndag till gemensam gudstjänst dit alla är välkomna, stora som små, ovan som erfaren. Här lyssnar vi till undervisning genom predikan, tar del av sång och musik och får tillfälle för bön och eftertanke. Detta är en chans att få varva ner efter veckan som gått och få kraft inför veckan som kommer, oavsett vart i livet man befinner sig.

Gudstjänsten är på många sätt en unik gemenskap där man kan mötas över åldersgränser, oberoende av bakgrund eller status, och efter gudstjänsten finns det möjlighet att fortsätta gemenskapen vid fikaborden.

Varmt välkommen till Pingstkyrkan Mullsjö-Nyhem!

Se nästa aktivitet i unga vuxnas kalendern!

Alpha

Livet – värt att utforska!

Alphakursen är en grundkurs i kristen tro som finns i många kyrkor och sammanhang och hittills har ca 100 000 svenskar gått en alphakurs. Kursen består av 10 kvällar med en enkel middag, föredrag och samtalsgrupper. Varje vecka tittar man på en ny aspekt av den kristna tron och får möjlighet att samtala och ställa frågor. Förutom kvällarna ingår också en helg i mitten av kursen med undervisning och gemenskap.

Skälen till att gå en alphakurs är olika – en del vill undersöka om Gud finns, vissa har aldrig varit i kyrkan och andra kanske har gått i kyrkan hela sina liv men vill fördjupa vad tron egentligen handlar om. Lyssna, lär, diskutera och upptäck – på alphakursen är alla frågor och åsikter tillåtna!

Se nästa aktivitet i unga vuxnas kalendern!

Jag som ledare

Hur kan jag utvecklas?

En församling bärs av ideellt engagemang och frivilliga insatser. En del av att ta sin kristna tro ett steg längre kan därför vara att gå in i ett ledaruppdrag. Genom att bli ledare får du möjlighet att utveckla dina gåvor, fördjupas i din tro och gudsrelation, men också inspirera andra och bli ett föredöme. Att vara ledare är en glädje, men också utmaning. Det innebär att ta sin tro och sig själv på allvar och att reflektera över olika val och beslut. Det är därför nödvändigt att få fyllas på med både inspiration, redskap och gudsupplevelser. Pingstkyrkan Mullsjö-Nyhem erbjuder ledarutbildning för ledare i olika åldrar. Tillsammans bär vi församlingen och du behövs!

Se nästa aktivitet i unga vuxnas kalendern!