I gamla testamentet läser vi om judinnan Ester i boken som är uppkallad efter henne. Esters folk hade blivit deporterat från sitt hemland Israel till Babylon. Där har de fått en fiende som hatade och vilel förgöra dem. Han hette Haman. Man kan säga att han var en förlaga till Hitler. Läget blir akut när Haman får igenom ett beslut där han får tillåtelse att utrota judarna.

Ester som är mycket vacker har fått plats i Kungens hov. Mordokai som är Esters släkting talar om för henne att hon genom sin position kan rädda sitt folk. Men det innebär en stor risk för henne. Hon måste vänta på att få bli inkallad till kungen. Tar hon initiativet riskerar hon att bli avrättat. Ester tvekar, ingen kan klandra henne för det. Då säger Mordokai de klassiska orden:

14Tiger du i detta ögonblick kommer befrielse och räddning för judarna från något annat håll, men du och din fars familj skall gå under. Kanske var det för en stund som denna du blev drottning.” Ester 4:14 (B2000)

”För en stund som denna.” Ester förstod att hennes liv hade ett högre syfte. Att Gud hade en tanke med hennes liv. Hon var inte där av en slump. Allt var förberett av Gud. Ester utlyser en fasta. Hon går in till kungen och han uppfyller hennes bön och låter henne leva. Och folket bereds en väg till räddning.

I bibeln möter vi många personen som får det uppenbarat för sig att de lever med ett högre syfte. När vi läser kyrkohistorien är det likadant. Många har genom året fått ge sitt liv för sin tro. När de första kristna tog avstånd från avgudarna riskerade de att bli martyrer. Ändå följde de Jesus. De förstod att livet är mer än de år vi får här nere på jorden. Deras liv hade ett högre syfte.

I vår egen missionshistoria möter vi människor som lämnar allt för en osäker framtid i ett annat land. Några fick aldrig se sitt jordiska hemland igen. Trots det stod det nya missionärer på kö. Varför? De hade sett att deras liv hade ett högre syfte!

I vår individualistiska tid kan det här vara svårt att förstå. Nästan provocerande. Är det inte jag som står i centrum? Skall jag verkligen överlåta mig så helt?

När Jesus Kristus lämna den himmelska härligheten gör han det för att han älskar oss. Kärleken är drivkraften. Han gör det för att rädda oss. Samma kraft är det som är verksam idag! Älskar vi ser vi att våra liv har ett högre syfte!

Det här gäller inte bara för dem som hamnar i historieböckerna. Utan också för dig och mig. Kanske inte lika dramatiskt som för Ester. Men du och jag får vara med. I skolan, på arbetsplatsen eller var du befinner dig. ”För en stund som denna” finns vi där. För att fler skall lära känna Jesus.

Även om du har svårt att se det. Du tycker kanske att ditt liv ser meningslöst ut. Det är det inte! Ditt liv har ett högre syfte.

 

Tommy Wallin