”Coronaviruset”

Ledningen för Pingst Mullsjö-Nyhem följer kontinuerligt utvecklingen när det gäller Coronaviruset. I nuläget innebär det att vi inte kommer att ha några Samlingar  på Margaretas Park och Björkgården. Gudstjänster och övriga samlingar kommer att genomföras som vanligt...