Om Mullsjö Pingst

Vår tro

Kan man verkligen tro på något mer?

Pingstförsamlingen Mullsjö-Nyhem är en del av svensk Pingströrelse (Pingst FFS). Pingströrelsen är en världsvid rörelse med ca 95 miljoner medlemmar. Internationellt växer rörelsen snabbare än något annat kristet samfund.

Mullsjö Pingst står för en klassisk kristen tro. Vi har ingen formulerad trosbekännelse, men vi baserar vår tro på Bibeln i sin helhet.

Om Mullsjö Pingst - Vår tro
Vi tror...

…att det bara finns en Gud. Han är evig och hela universums skapare.

…på Jesus som vår frälsare – Gud som blev människa – som dog för alla människors synder och som besegrade döden och lever idag.

…att den Helige Ande verkar idag som på de första kristnas tid och är en hjälp för den kristne att leva som Jesus lärde.

…att Bibeln är Guds ord.

…att vägen till frälsning är en personlig tro på Jesus Kristus.

…att tron bekänns genom dopet, en förening med Jesus Kristus och hans församling och vi praktiserar troendedop genom nedsänkning i vatten.

…att också idag kan helande från sjukdom, och andra under, ske som svar på bön.

Vår historia

En församling med en händelserik historia!

Pingstförsamlingen Mullsjö-Nyhem har en lång historia som sträcker sig tillbaka till den väckelserörelse som bröt fram i Sverige för mer än 150 år sedan, och som på ett särskilt sätt kom att påverka Mullsjöbygden.

 

 

Om Mullsjö Pingst - Vår historia
Klicka och läs om Församlingens historia

Vid denna tid samlades de väckelsetroende i hemmen till bön, sång och bibelsamtal och år 1878 byggdes ett litet missionshus på en tomt vid nuvarande Sjövägen. År 1905 bildade man Mullsjö Missionsförening som anslöt sig till Svenska Missionsförbundet. Många av föreningens medlemmar kom efter några år att påverkas av den pingstväckelse som drog fram över Sverige där man betonade förkunnelsen på dop, andedop och andens gåvor. I väckelsens kölvatten kom många till tro och missionshuset vid Mullsjön blev snart för litet. Ett nytt missionshus byggdes därför år 1922 på en tomt som tillhörde Gunnarsbo gård.

 

Nu följde en framgångsrik tid med väckelse och ökande medlemstal. I början på 1930-talet beslutade man om utträde ur Svenska Missionsförbundet eftersom man inte längre delade den bibelsyn som samfundets ledning förespråkade. 1933 bytte Mullsjö Missionsförening namn till Mullsjö fria församling. Denna församling var enligt sina stadgar en döparförsamling och orienterade sig mot Pingströrelsen. En liten grupp på 16 personer, som inte ville ansluta sig till den nya församlingsbildningen, nybildade missionsföreningen och blev kvar i dåvarande . Mullsjö fria församling fick ett erbjudande av Betaniaförsamlingen i Nyhem att ta över Betaniakapellet i Mullsjö. Då församlingen vid denna tid hade nästan 200 medlemmar visade sig dock Betaniakapellet alltför litet och redan i februari 1936 invigdes Filadelfiakyrkan på en tomt några hundra meter öster om Missionskyrkan. Strax därefter, i april 1936 beslutade man att ombilda församlingen till en pingstförsamling som fick namnet Filadelfiaförsamlingen i Mullsjö.

Filadelfiaförsamlingen i Mullsjö växte snabbt och medlemstalet fördubblades på 20 år. Kyrkolokalen började bli trång och man beslutade att köpa den tomt där kyrkan idag finns på Järnvägsgatan 15, där man invigde en ny kyrka 1964. Församlingstillväxten fortsatte, missionärer sändes ut och sång- och musiklivet utvecklades med strängmusiken som en hörnsten i väckelsemötet. Barn- och ungdomsarbetet blomstrade, vilket ställde krav på lokaler för vardagsverksamheter och kyrkan byggdes om år 1984 till det utförande som den har idag.

Betaniaförsamlingen i Nyhem bildades 1915 av ”bekännare utav den evangeliska trosläran enligt Apg. 2:41”. Från början var Starhesters gård i Kölingared den unga församlingens hemvist, men 1920 flyttade verksamheten över till det nybyggda kapellet i Nyhem. Tidigt var man klar över betydelsen av speciell verksamhet för barn och söndagsskola startade på flera platser. Sommartid anordnades tältmöten från juni till september. Betaniaförsamlingen startade utpostverksamhet bland annat i Sandhem, Furusjö och Mullsjö. I Mullsjö firade man gudstjänster fram till 1934 i Betaniakapellet, som då skänktes till den nybildade Filadelfiaförsamlingen. Ganska många medlemmar gick då samtidigt över till den nya församlingen i Mullsjö.

Allt fler personer, som var bosätta i Bjurbäck, kom med i Betaniaförsamlingen. I Strömsdal fanns sedan sekelskiftet ett missionshus och där startade Betaniaförsamlingen en livaktig verksamhet. Till att börja med hyrde man lokalen vissa dagar i veckan av Bjurbäcks Missionsförsamling, men successivt ökade man sin verksamhet i missionshuset för att 1962 köpa fastigheten. Byggnaden renoverades och byggdes till och var fram till 2010 navet i Betaniaförsamlingens verksamhet.

Redan från församlingens första tid har den ”yttre missionen” haft en framträdande plats. De mest omfattande missionsinsatserna har församlingen gjort i Portugal och Latinamerika. Sången och musiken har alltid haft en stor plats i Betaniaförsamlingen. Många sångare och musiker har fått sin skolning i församlingen och varit viktiga redskap i församlingens gudstjänster.

Betaniaförsamlingen i Nyhem är känd som arrangör av Nyhemsveckan. Den första Nyhemsveckan gick av stapeln 1917 och konferensen har vuxit till den svenska Pingströrelsens största konferens. Varje år i juni månad kommer tusentals människor för att under en dryg vecka få möta både Gud och goda vänner. Föreningen Nyhemsveckan, som består av ett 20-tal pingstförsamlingar i södra Sverige, har sedan 2006 varit arrangör av Nyhemsveckan

Konferensområdet används under hela året. Här finns bland annat en modern konferens- och idrottshall. Nyhemshallen har plats för flera tusen åskådare och Stråkenhallen som är en mötes- och konsertlokal rymmer 400 personer.

Under 2000-talet samarbetade de båda församlingarna, Pingstförsamlingen i Mullsjö och Betaniaförsamlingen i Nyhem, inom allt fler områden. För att kunna samordna sina aktiviteter ännu mer och på så sätt skapa utökade möjligheter att bättre fullgöra sitt uppdrag är de två församlingarna från år 2010 ombildade till en ny gemensam församling Pingstförsamlingen Mullsjö-Nyhem.

I dagsläget har församlingen ca 700 medlemmar och har verksamhet i Mullsjö och Bjurbäck med omnejd. En stor del av församlingens verksamhet kretsar kring barn och ungdom och många är de barn och ungdomar som under ett läsår finns med i olika aktiviteter. Församlingen bedriver även ett stort internationellt arbete i flera världsdelar. I Mullsjö driver man även Sveriges största helt ideella Second Hand-butik.

Second Hand

Välkommen till Second Hand i Mullsjö!

Butiken är öppen from lördagen den 16 januari. 2021.

Vi har vidtagit åtgärder, så att du kan följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Bland annat är vårt café stängt. Vi ber dig att stanna hemma, även om du bara känner dig lite förkyld eller sjuk. Tillsammans hjälps vi åt att minimera risken för smittspridning!

Butiken är öppen: Lördagar 10.00 – 13.00

Inlämning av varor: Onsdagar 16.00 – 19.00

OBS! Tillsvidare är butiken stängd tisdagar

Vill du vara med och hjälpa till i detta viktiga arbete där man får göra skillnad för andra människor som inte har det så bra som vi har det.

Nu finns det chans för just Dej.

Ring för information

0392-13050

0738-33 80 75

 

Om Mullsjö Pingst - Second Hand
Mer om Pingstförsamlingens Second Hand...

Pingstkyrkans Second Hand hittar du på Backgatan 6 i Mullsjö. En guldgruva för den som vill göra fynd. Butiken på ca 900 kvm är varje vecka till brädden fylld med möbler, husgeråd, kläder, böcker och alla upptänkliga prylar.

 

Syftet med Second Hand är att hjälpa människor i nöd. Butiken har startat för att generera pengar till hjälpverksamhet ut över vår värld. Alla som arbetar i butiken gör det helt ideellt och hela överskottet går till socila projekt och katastrofhjälp utanför Sverige.

Genom att handla eller skänka saker genererar du pengar till bistånd. Dessutom är återanvändning av bruksföremål, kläder, böcker m.m. gynnsamt för vår miljö, vilket är nog så viktigt.

Ansök om medel...

Pingstförsamlingens Second Hand butik bygger på ideellt engagemang och de pengar som försäljningen genererar går till hjälpverksamhet ut över vår värld. Har ni ett projekt till vilket ni önskar söka medel, följ då anvisningarna nedan.

 

Hämta blankett HÄR för ansökan om medel.

Fyll i ansökan och skicka den till:
ansokan.secondhand@mullsjopingst.se
eller
Pingstkyrkans Second Hand, Mullsjö-Nyhem
Backgatan 6
565 33 MULLSJÖ

Internationellt

Vårt uppdrag sträcker sig över hela världen

I Matteusevangeliet (Matt 28:18-20) ger Jesus sina efterföljare det stora uppdraget att ”gå ut i hela världen” med budskapet om honom. Det här uppdraget har kristna därefter i alla tider försökt fullfölja efter bästa förmåga. Mullsjö Pingst utgör i det avseendet inget undantag.

Pingstförsamlingen Mullsjö-Nyhem har stor erfarenhet av mission och internationellt biståndsarbete. Det församlingsbyggande arbetet har alltid gått hand i hand med undervisning, sjukvård och andra angelägna sociala projekt.
Är ni intresserade av att få veta mer om vårt internationella arbete?