Bön och nattvard

Välkommen till bön och nattvard i kyrkan, eller

Om du vill vara med via Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/2029512643