Välkommen med på en bönepromenad, 19.00.

Samling vid MSOK