De äldres julfest.

Vi återkommer med inbjudningar och mer info senare.