Forum

Forum – efter vårt kyrkfika.

Församlingsmöte för alla medlemmar där vi tar upp angelägna frågor från både Församlingledning och styrelse.