Getsemanestund

Välkomna till Getsemanestund.

Nattvard, bibelläsning och lovsång.

Monica Jansson, Kerstin Larsson, Tommy Wallin

Familjen Furehill