Välkommen till Getsemanestund i Betania Bjurbäck

Nattvard

Tommy Wallin mfl