Ekumenisk Gudstjänst i Nykyrka kyrka.

Välkommen att fira Gudstjänst tillsammans med oss i Nykyrka kyrka.

Predikan: Ingemar Stenmarker.

Sång: Alla kyrkorna tillsammans.