Ekumenisk Gudstjänst i Missionskyrkan

Välkommen att fira Ekumenisk Gudstjänst tillsammans med oss.

Tema:

Predikan: Tommy Wallin

Sång:

Mötesledare:

GULD för alla barn

Kyrkfika