Gudstjänst, predikan Tommy Wallin, sång Tomas Ahlgren, Mats Brengesjö mfl. Besök av Gideoniterna.

Kalasmöte och Kyrkans bibelklubb, Kyrkfika.