Välkommen att fira gudstjänstmed oss i Pingstkyrkan.

Visionsgudstjänst

Predikan Tommy Wallin

Tim Skölderbergs lovsångsteam

Kalasmöte och Kyrkans bibelklubb

Kyrkfika