Missionsgudstjänst

Välkommen till kyrkan och fira Gudstjänst med oss.

Missionsgudstjänst

Församlingskören

Guldsökarna för alla barn

Kyrklunch, anmälan senast den 6 maj till info@mullsjopingst.se

 

Den här Gudstjänsten sänds inte på webben eller via närradion