Ekumenisk Gudstjänst

Välkommen att fira Ekumenisk Gudstjänst tillsammans med oss i Nykyrka kyrka.

Predikan:

Sång