Minns du sången!

Välkommen att vara med och sjung ”minns du sången” med Anders Jaktlund.