Ordet och bönen

Välkommen Ordet och bönen, Bibelstudium med Christer Berggren, vi sjunger och ber tillsammans.  Efteråt dricker förmiddagskaffe.