Ordet och bönen ute på Sjöbol

Välkomna till avslutning med Ordet och bönen, den här gången är vi ute på vår församlingsgård Sjöbol. Buss avgår från kyrkan 9:30

Bibelstudium med Tommy Wallin, vi sjunger och ber tillsammans.  Efteråt dricker förmiddagskaffe.