Ordet och bönen

Välkommen till Bibelstudium med Christer Berggren.

Vi avslutar samlingen med Förmiddagsfika.