Ordet och bönen

Välkommen till Bibelstudium med Margit Söderlund.

Vi avslutar samlingen med Förmiddagsfika.