Ordet och bönen

Välkommen till Bibelstudium med Roland Eckerby.

I Guds händer – vad som än händer.

-Om Daniel, hans vänner och oss.

Vi avslutar samlingen med Förmiddagsfika.