Ordet och bönen

Välkommen till Bibelstudium och bön.

Vi avslutar med förmiddagsmöte.