Ordet och bönen

Välkommen! Vi avslutar med förmiddagsmöte.