Ordet och bönen

Välkommen till Bibelstudium med Bo-Anders Stenstrand.

Tema: Församlingen – Guds mästerverk.

Vi avslutar med förmiddagsmöte.