Ordet och bönen

Välkommen till Bibelstudium och bön med Bo-Anders Stenstrand.

Tema:  Församlingen-Guds mästerverk.

Vi avslutar med förmiddagsmöte.