Ordet och bönen

Välkommen till Bibelstudium och bön.

Samlingen avslutas med förmiddagskaffe.